วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์รถประหยัดสุดโก้ Eco car

             โดยคุณครู ภูดิศ รอดอรินทร์ คุณครู บุญทา นาวาทอง รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล งานชิ้นนี้เป็นสิ่งที่รุ่นพี่รุ่นน้องทำต่อเนื่องกันมาโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ความสนับสนุน และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ เป็นวิธีการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ที่แทรกซึมความสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก และในการทำEco car นี้ นักเรียนได้แสดงเห็นถึงความพยายามที่จะคิดกลไกลเครื่องยนต์ ให้ได้สมรรภาพที่ดีที่สุด เป็นเหมือนกับการแข่งขันให้มานั้น ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดท้ายทายที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นที่นักเรียนและอาจารย์ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ จนเกิดเป็นความสำเร็จร่วมกัน


วิเคราะห์เรื่องรถประหยัดสุดโก้ Eco car
           จากการดูวีโอดีเรื่องนี้นะค่ะ ทำให้รู้ถึงเรื่องการทำรถยนต์ เพื่อให้มีความประหยัดต่อการใช้งานของคนเรา คุณครูตั้งใจสอนนักเรียนเป็นอย่างมาก และนักเรียนก็ตั้งในเรียนและลงมือปฏิบัติตามที่ครูสอนเป็นอย่างดี เราก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้ไปเป็นประโชน์ต่อการเรียนหรือการสอนภายหน้า ดูเทคนิคการสอนของครู ดูความตั้งใจของเด็กนักเรียน และเราก็ได้ความรู้ตามไปด้วย


ที่มาhttp://www.cued-ttv.net/index.php
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พศ.2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น